Sweden

”Normala reaktioner riskerar sjukförklaras”

#AdSplashOverlayWindow { display: none; }

Foto: Pontus Lundahl/TT

När samtalsstöd för unga flyttar ut ur elevhälsan finns risk att tecken på psykisk ohälsa missas. Risk finns även att normala reaktioner kategoriseras i ett diagnossystem för att de unga ska kunna erbjudas hjälp, skriver Ann Hammerlid och Anna Thom Olin.

Alarmerande rapporter från Bris (2019) och Suicide Zero (2020) vittnar om att allt fler unga har självmordstankar, tar sitt liv och behandlas med antidepressiva läkemedel. Försämringen i de ungas mående kopplas bland annat till skillnader i livsvillkor, ökad skolstress och ökade krav på arbetsmarknaden. Det är tydligt att det saknas ett tillräckligt stöd för att bryta en negativ trend avseende de ungas hälsa och vi spår att den oroande utvecklingen kan komma att förvärras till följd av coronapandemin.

Regeringen beslutade i slutet av 2019 (direktiv 2019:93) att inleda en utredning (S 2019:05) om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen syftar bland annat till att uppnå en mer likvärdig vård. Regeringen uppmuntrar även till nya initiativ för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi välkomnar utredningen och ser ett behov av att lyfta fram en grupp ungdomar vilkas behov av psykologiskt stöd riskerar att inte bli tillgodosett som vården är organiserad i dag.

Football news:

Napoli takes a player for 60 million (maybe 81), who recently could not find a club because of malaria, and as a child was looking for boots in the trash
Zidane of Real Madrid: I finished my career at 34, and Luca wants to continue
Atletico will extend the contract with Parti and increase the amount of compensation to 87.2 million pounds (Ghana Soccer Net)
This player celebrated reaching La Liga so strangely that he had to take a cocaine test. The result is negative
Liverpool are ready to offer 20 million euros for Tiago, Bayern demand 40 (Sport Bild)
PSG asks Barca for Dembele and 80 million euros in exchange for Neymar (El Chiringuito TV)
Kike Setien: I See myself as Barca's coach next season