Alla som följer svensk politik och samhällsutveckling skickar då och då tacksamma tankar till en institution med det tämligen osexiga namnet Statistiska centralbyrån, förkortat SCB. Denna förvaltningsmyndighet för Sveriges officiella statistik grundades 1858, ett litet men viktigt moment i en reformoffensiv – järnvägar, näringsfrihet, öppnare gränser – som lade grunden till ett svenskt mirakel.