Sweden

När de digitala verktygen leder vetenskapen vilse

#mega-ad-wrapper { display: none; }

Opålitlig renässansmänniska respektive tillförlitlig upplysningsmänniska – Thomas Cranmer och Matthew Wood.
Opålitlig renässansmänniska respektive tillförlitlig upplysningsmänniska – Thomas Cranmer och Matthew Wood. Foto: Nature Communications

Går det att utröna hur tilliten människor emellan har förändrats över tid genom att låta en dator analysera en rad målade porträtt? En uppenbar övertro på AI och algoritmer ligger bakom en färsk vetenskaplig publiceringsskandal.

I slutet av september publicerade tidskriften Nature Communications – en del av det prestigetunga vetenskapsförlaget Natures utgivning – en artikel som hävdade att social tillit och trovärdighet successivt har ökat under de senaste 500 åren. Beviset? En analys av porträttmålningar från denna tidsperiod, där man med datorers hjälp mätt graden av tillförlitlighet (trustworthiness) hos de avporträtterade ansiktena. 

Artikeln, ”Tracking historical changes in trustworthiness using machine learning analyses of facial cues in paintings”, var skriven av en grupp kognitions- och evolutionspsykologer vid tre franska elituniversitet, och materialet som de undersökt var omkring 6 000 digitaliserade porträtt från det brittiska National Portrait Gallery och internetprojektet Web Gallery of Art. Själva undersökningen gjordes med hjälp av en algoritm som mätte egenskaper i de porträtterade ansiktena, till exempel avstånd mellan ögonen, hur mycket personen log eller om personen tittade mot betraktaren. Den uppmätta ökade trovärdigheten tolkades vidare som en förklaring till det ökade välståndet i världen under samma period. 

Football news:

Klopp on 0:1 with Burnley: A real punch in the face. Losing this match was not easy, but Liverpool could
Atletico leads Real Madrid by 7 points in La Liga and has a game to spare
Liverpool do not win 5 matches in the Premier League in a row. Klopp's team repeated the worst streak in 4 years
Liverpool's 68-game unbeaten run at home in the Premier League has ended
Liverpool do not score 4 consecutive Premier League matches
Milik moves to Marseille. He was photographed with a shirt with the 19th number
Suarez scored 10+ goals in the league for the tenth time in a row