Sweden

Myt om "hälsosamma" feta krossad

Tidigare trodde man att fysisk aktivitet kunde kompensera för den negativa hjärtpåverkan som fetman innebär, något som gett upphov till att uttrycket "fat but fit" populariserades inom den så kallade baby boomer-generationen.

Men nu visar spanska forskare att teorin om att det finns "hälsosamma" feta är en myt.

Studien bygger på data från en arbetsskadeförsäkring avseende 527.662 vuxna, där medelåldern var 42 år.

Av dem var 41 procent normalviktiga, lika många överviktiga och 18 procent feta. Majoriteten, 64 procent, var fysiskt inaktiva, 12,3 var nästan inaktiva och 24,2 procent ägnade sig åt regelbunden fysisk aktivitet.

Resultaten visade att feta och överviktiga visade sämre hjärtvärden än normalviktiga – oavsett hur ofta de var fysiskt aktiva.

Högt kolesterol var dubbelt så vanligt bland feta personer som ägnade sig åt fysisk aktivitet, jämfört med inaktiva men normalviktiga personer. Risken för diabetes var fyra gånger högre för "aktiva" feta, och förekomsten av högt blodtryck var fem gånger vanligare i denna grupp än bland inaktiva normalviktiga individer.

– Det går alltså inte att vara "fat but fit", säger en av forskarna bakom studien, Alejandro Lucia, i ett pressmeddelande.

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher