Sweden

Miljoner genmodifierade myggor släpps fria – forskare varnar för katastrof

Det brittiska boiotech-företaget Oxitech tror sig ha hittat ett sätt att med så kallad GMO-teknik, dvs manipulering av arvsmassan, råda bot på myggplågan i områden där den är som värst och där myggor sprider sjukdomar som malaria, gula febern och dengue. Metoden går ut på att honor – som suger blod – dör medan de är larver. Tidiga försök i Brasilien visar dock att de genmodifierade myggorna inte dör som det var tänkt. Och nu varnar forskare för en katastrof om miljontals släpps fria.

Metoden har i ett pilotprojekt tidigare använts i Brasilien och nu pågår experiment i Florida, USA. Genetiskt manipulerade myggägg placeras i miljontal ut i vattendrag där de sedan kläcks till hanmyggor som när de parar sig med naturliga honmyggor i området för ett arvsanlag vidare till avkomman som gör att den kvinnliga delen av dessa inte överlever till vuxen ålder och därför inte kan lägga egna ägg. På så sätt kan man drastiskt minska förekomsten av myggor i den aktuella regionen.

Kan få allvarliga konsekvenser på ekosystem

Men metoden får kritik för att man experimenterar med naturen utan att veta vad det får för konsekvenser. I Brasilien har det bland annat konstaterats att den förespeglade effekten uteblivit. Honmyggorna har överlevt till vuxen ålder och kunnat föröka sig, vilket i sin tur innebär att de för GMO-manipulerade arvsanlag vidare, med okänt resultat.

Många myggor har på naturlig väg utvecklat resistens mot vanliga bekämpningsmedel och genetiska förändringar befaras kunna få liknande eller andra effekter på myggbeståndet. Det finns heller inga studier på vad det kan innebära för andra djur högre upp i näringskedjan som har myggor som föda om dessa får i sig stora mängde genmanipulerade hybridmyggor.

I undersökningar två år efter att GMO-myggorna introducerades i Brasilien fann man att i vissa fall så många som 60% av myggorna bar på den manipulerade genen. Om metoden fungerar kan en drastisk minskning av myggbeståndet i stället leda till att det blir ont om föda för viktiga arter i ekosystemen, varav vissa redan är utrotningshotade.

Oklart hur människor kan drabbas

Vad det kan få för effekter på människor att bli stuckna av genmanipulerade myggor är det idag ingen som vet. Det kan exempelvis handla om att sådana myggor blir bärare av andra sjukdomar än idag.

I Florida menar kritiker att metoden dessutom är onödig. Motivet är att minska spridningen av denguefeber. Men statistik visar att nästan alla fall av sådana i den amerikanska delstaten härrör från utlandsresor. De drygt 7 000 Floridabor som smittats har i de flesta fall fått sjukdomen då de rest till de karibiska öarna eller Asien.

Bland invånarna i Florida är oron stor över vad myggexperimenten ska leda till och motståndet på gräsrotsnivå har varit stort. Även forskare har varnat för att Oxitech ägnar sig åt något som de inte har en aning om konsekvenserna av. Man kräver bevis på att metoden är ofarlig.

Men försöken fortsätter utan att några sådana har presenterats och trots att folkomröstningar hållits där man i flera fall sagt nej till försöken. Oxitech hemlighåller också data som skulle kunna sprida ljus kring detta. Företagen har ögonen på sig från de amerikanska federala myndigheterna FDA och EPA som har gett grönt ljus för metoden på nationell nivå.

Myggorna görs beroende av antibiotika

Biologiskt fungerar metoden så att de honmyggor som föds med den manipulerade genen blir beroende av antibiotikan tetracyklin för att överleva, vilket man antagit att de inte ska ha tillgång till i naturen. Det har emellertid visat sig att många vattendrag i Florida innehåller halter av ämnet eftersom det används av de stora fruktodlarna för att hålla bakteriesjukdomar borta. Kritiker framhåller att Oxitech inte ens testat sina GMO-myggor på vatten innehållande tetracykin för att utröna om halterna räcker för överlevnad.

Under 2021 och 2022 planerar Oxitech att plantera ut 750 miljoner genmanipulerade myggor i Florida och utsätta naturen och befolkningen för vad många menar är okända risker. Federalt har företaget också fått klartecken att inleda experiment i Texas men ännu inte fått de tillstånd på delstatsnivå som behövs för att kunna sätta igång.

Football news:

Gilmore controlled the midfield. A very strong match from such a young player. Robbie Keane on the Scotland midfielder
Mings about 0:0 with Scotland: One more step towards achieving our goal
Coach of the Czech Republic about 1:1 with Croatia: I am glad that we scored a point in a match with such a strong opponent
Gilmore about 0:0 with England: We knew it would be hard, but Scotland played great
Fiorentina will buy Nicolas Gonzalez for 23+4 million euros from Stuttgart
Bruno before Germany: Portugal will try to use all their trump cards and enjoy the game
Inter is considering Dumfries as a replacement for Hakimi. The defender has 2 goals at the Euro