Sweden

Med pandemin fick vi åter byns sociala tryck

#mega-ad-wrapper { display: none; }

Den ursprungliga ankharen publicerades i en tysk skämttidskrift, som ett svar på frågan om vilka två djur som är mest lika varandra.
Den ursprungliga ankharen publicerades i en tysk skämttidskrift, som ett svar på frågan om vilka två djur som är mest lika varandra. Foto: Fliegende Blätter/Album

Plötsligt framstår den individuella friheten som oansvarig och vi uppmanar varandra på sociala medier att inte gå på fest, inte resa till fjällen och att tvätta händerna. Vi faller tillbaka i byns blick, där alla ser alla och alla har rätt att döma alla andra.

Nu när det första pandemiåret är till ända kan det vara läge att ta ett steg tillbaka och undersöka hur det påverkat oss och vårt sätt att se på världen. Det kanske inte i första hand handlar om vad vi lärt oss, så mycket som vilka andra skiftningar i världen som framträder tydligare mot bakgrund av pandemin. Det handlar om en sorts aspektseende, som med den gamla damen som också kan ses som en ung flicka med bortvänt huvud, eller den välkända ankharen som vi kan välja att se som antingen anka eller hare. Pandemin har avslöjat aspekter av samhället och samtiden som vi kanske inte såg lika tydligt tidigare, eller valde att inte lägga märke till lika ofta.

En av dessa aspekter handlar om vår sociala samvaros djupare struktur. Ett sätt att beskriva det är genom sociologen Ferdinand Tönnies begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft. Tönnies menade att dessa två olika samhällsformer skiljde sig åt genom hur tätt sammanknuta de är och hur vi ser på varandra i dem – i Gemeinschaft lever vi i bysamvaron, den täta och öppna struktur där alla vet allt om alla andra och individens liv är ett verktyg för sam­fundet. I Gesellschaft lever vi den anonyma storstaden, med lösa och anonyma kontakter och de andra männi­skorna förvandlas till instrument för att vi ska kunna åstad­komma våra egna ambitioner.

Football news:

The Athletic journalist on Liverpool's announcement of their withdrawal from the Super League: No mention of the fans and no apologies. Gloom
Arsenal - to fans after leaving the Super League: We made a mistake and we apologize. We have heard you
Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further