Sweden

Malmö allt mindre svenskt – mer än halva befolkningen invandrare

Malmös befolkning ökar i rekordtakt men det är inte svenskar som svarar för att invånarantalet ökar utan invandrare – genom inflyttning och höga födslotal.

Födslotalen i Malmö stiger och ligger numera på drygt 5 000 barn per år. De familjer där det föds flest barn är de där båda föräldrarna är utlandsfödda följt av de där en av föräldrarna är utlandsfödd. Det framgår inte av statistiken till vilken andel den andra föräldern som är född i Sverige har invandrarbakgrund.

Tillsammans föder den här gruppen 58 procent av barnen. Till detta kommer en stor inflyttning till staden och även i den gruppen har en stor andel utländsk bakgrund, inte bara de som invandrar från utlandet utan också de som flyttar in från andra kommuner i Sverige.

Icke-svensk stad redan 2015

Redan 2015 tog Malmö steget från svensk till icke-svensk stad sett till den demografiska sammansättningen. Sedan dess har övervikten för personer med invandrarbakgrund fortsatt öka för varje år 2020 var 56 procent av stadens befolkning antingen första generationens invandrare eller andra generationens med minst en utlandsfödd förälder. När 2021 summeras kommer procentsatsen att ha ökat med ytterligare någon procentenhet.

Invandringen har samtidigt pågått så pass länge att personer födda i Sverige men etniskt och kulturellt tillhörande invandrargrupper och ofta uppvuxna i segregerade områden blivit vuxna och fått barn. Den gruppen hamnar i SCB:s statistik på den svenska sidan trots att många i den är dåligt integrerad och inte identifierar sig som svenskar. Med dessa inräknade skulle Malmö demografiskt vara en än mer icke-svensk stad.

Migrationsekonomiskt facit

Malmö kan med sin flera decennier långa historik av förvandling till en mångkulturell stad fungera som nationalekonomiskt facit för om den förda migrationspolitiken är bra för Sverige på sikt, så som ofta påstås i den offentliga debatten. Svaret med landets tredje största stad som exempel blir ett tydligt nej.

Arbetslösheten och bidragsberoendet bland stadens invandrare utgör en så stor belastning på Malmö att staden länge varit konkursmässig. Att så lite skattepengar kommer in och så mycket bidragspengar ska ut medför att stadsbudgeten går med ungefär en miljard kronor eller 25 procent back varje år.

Dessa pengar skjuter staten årligen till via det så kallade kommunala utjämningssystemet. Namnet på systemet härrör från en tid då det fanns en viss balans mellan kommuner som gick plus och sådana som gick minus. Idag går, av liknande skäl som Malmö, nästan alla kommuner i Sverige utom Stockholm back och pengarna i systemet består huvudsakligen av bidrag från statskassan.

Malmös kris snart hela Sveriges

Den demografiska utveckling där Malmö ligger i framkant pågår över i stort sett hela landet. Hur Sverige ska överleva nationalekonomiskt när svenskarna blir en minoritet är det ingen som riktigt vet. Det finns också kulturella och värdringsrelaterade utmaningar att beakta.

Prognoser pekar på att brytpunkten för när Sverige demografiskt inte längre är till en majoritet svenskt kan inträffa redan 2065. Det årtalet anger exempelvis Kyösti Tarvainen PhD och docent emeritus i systemanalys vid Aalto-universitetet i Helsingfors i en studie gjord enligt vedertagna och standardiserade metoder och vars rön publicerades i april i år i socialdemokratiska Folkbladet.

Ytterligare 35 år senare, år 2100, kommer det enligt Tarvainens forskning bo lika många muslimer i Sverige som etniska svenskar. Det är en utveckling som oroar många då islam i motsats till kristendomen ställt sig avvisande till reformation och anpassning till upplysning, demokrati och frihetsliga värderingar som utgör grundbultar i västvärldens samhällen idag.

Malmö har idag cirka 350 000 invånare. Om tio år räknar man med att den siffran har ökat till 400 000. Om nuvarande trend håller i sig kommer detta tillskott på 50 000 personer till övervägande och ökande andel bestå av personer med utländsk bakgrund.

Football news:

We will ask you to punish those who unreasonably accused Glick of racism in the match with England. The Polish Football Union will appeal to FIFA
Milan's midfielder Rebic suffered a muscle injury in the match against Verona
Newcastle's budget for the winter is 50 million pounds, although the club has the right to spend 190 million without violating the FFP
Chelsea did not sign Donnarumma in the summer, as they see Mendy as a goalkeeper for years
Lucas Paquette's feat: played for Brazil, flew 8,000 km and created 2 Lyon goals. In less than 48 hours
Pioli about 3:2 with Verona after 0:2: Milan had to suffer. But we saw that the team is mature
Inzaghi pro 1:3 with Lazio: Inter should not lose his head. An hour leading the score, you have to take 3 points