Sweden

”M vill ge Preemraff rätt till rekordutsläpp”

Johanna Sandahl och Oscar Alarik.
Johanna Sandahl och Oscar Alarik. Foto: Pressbilder

Moderaterna griper efter halmstrån när de förvandlar frågan om Preems utsläpp till ett rättsövergrepp. Det är beklagligt och besynnerligt, med tanke på att även M har ställt sig bakom Sveriges klimatmål, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen i en replik.

Om Preem får tillstånd till sina planer att bygga ut sitt oljeraffinaderi Preemraff strax norr om Lysekil, blir det den största enskilda utsläppskällan i Sverige. Det rör sig om oerhört omfattande utsläpp, ytterligare en miljon ton koldioxid per år, motsvarande de årliga avgaserna från 465 000 svenska bilar. Detta samtidigt som anläggningen redan ökat sina utsläpp med 45 procent sedan 2007.

Utsläppen skulle bli så stora att det blir mycket svårt att nå de ambitiösa klimatmål som Sveriges riksdag lagt fast med ett brett stöd i riksdagen – som även Moderaterna röstade för. Enligt miljöbalkens 17 kapitel har regeringen möjlighet att ta över prövningen av verksamheter som kan leda till omfattande skador på miljö och hälsa. Det är därför helt rätt av regeringen att förbehålla sig prövningen av raffinaderiet enligt de lagar som finns, och det stämmer också överens med det ansvar som regeringen har enligt klimatlagen.

Football news:

Neuer on Goetz: I think Mario can flourish in Bayern, he's in good shape
Frank de Boer led the Netherlands national team. Contract - for 2 years
PSG boss faces jail: Swiss Prosecutor asks for 28 months for bribing FIFA Secretary General
Milan defender Duarte contracted coronavirus
Real Madrid may pay around 100 million euros for Mbappe if he does not extend his contract with PSG
Flick about the UEFA super Cup: We have to play our best if we want to win the trophy. We are waiting for a difficult match
The Macedonian journalist was upset that he did not have time to talk to Mourinho. Jose returned and promised a photo for the sake of his late father