logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

”M vill ge Preemraff rätt till rekordutsläpp”

Johanna Sandahl och Oscar Alarik.
Johanna Sandahl och Oscar Alarik. Foto: Pressbilder

Moderaterna griper efter halmstrån när de förvandlar frågan om Preems utsläpp till ett rättsövergrepp. Det är beklagligt och besynnerligt, med tanke på att även M har ställt sig bakom Sveriges klimatmål, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen i en replik.

Om Preem får tillstånd till sina planer att bygga ut sitt oljeraffinaderi Preemraff strax norr om Lysekil, blir det den största enskilda utsläppskällan i Sverige. Det rör sig om oerhört omfattande utsläpp, ytterligare en miljon ton koldioxid per år, motsvarande de årliga avgaserna från 465 000 svenska bilar. Detta samtidigt som anläggningen redan ökat sina utsläpp med 45 procent sedan 2007.

Utsläppen skulle bli så stora att det blir mycket svårt att nå de ambitiösa klimatmål som Sveriges riksdag lagt fast med ett brett stöd i riksdagen – som även Moderaterna röstade för. Enligt miljöbalkens 17 kapitel har regeringen möjlighet att ta över prövningen av verksamheter som kan leda till omfattande skador på miljö och hälsa. Det är därför helt rätt av regeringen att förbehålla sig prövningen av raffinaderiet enligt de lagar som finns, och det stämmer också överens med det ansvar som regeringen har enligt klimatlagen.

Themes
ICO