This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Lars Ahlins roman liknar inget annat

Lars Ahlin framför författarvillan Vingarna i Bromma. 
Lars Ahlin framför författarvillan Vingarna i Bromma.  Foto: Jan Ehnemark/SvD

Få förstod Lars Ahlins roman ”Bark och löv” när den gavs ut den 20 oktober 1961 och än i dag, 60 år senare, uppfattas den som svårläst. Ingen verkar heller ha lagt märke till romanens självbiografiska skikt och inträngande porträtt av Ingmar Bergman och Stig Dagerman.

Ingen, inte ens Lars Ahlin själv, hade kunnat föreställa sig att utgivningen av hans roman ”Bark och löv” 1961 skulle komma att följas av en mer än två decennier lång romantystnad. Efter att han under 18 år hade utgivit vid pass en roman om året, nu en tystnad som väckte undran i den unga författargeneration som såg Lars Ahlin som en föregångare för en ny estetik (kanske till en del vägledd av Ulf Lindes nyläsningar av författarskapet). I ett brev till Lars Ahlin hösten 1967 skrev Sven Delblanc: ”Det enda som hörs med hög och genomträngande ton i litteratur, just nu, den tonen är din tystnad. Hämnas du på oss genom din tystnad?”