Sweden

Landskrona klassar hela staden som getto för att slippa fler invandrare

Ändringen av Ebo-lagen ger 32 av landets kommuner möjlighet att undanta utsatta områden från Ebo-lagen. I praktiken innebär det att asylsökare som bosätter sig i dessa områden går miste om dagersättning.

Syftet är att sprida ut invandrarna över hela landet och undvika gettoisering.

Nu klassas hela Landskrona som ett utsatt område, för att politikerna inte vill ha fler asylsökare.

Asylinvandring är nämligen ingen vinst utan en gigantisk kostnad.

Enligt Torkild Strandberg (L), kommunalråd i Landskrona, räcker det med 100 asylsökare för att det ska bli en stor påfrestning för kommunen. Det innebär skolgång, förskola samt ett ansvar för försörjning och boende, säger han till SVT och förklarar att kommunen behöver andrum från invandringen.

På frågan om hela Landskrona är ett utsatt område svarar han "Ja".

– Lagstiftaren säger att vi ska peka ut var i staden det är olämpligt att man utefter vissa kriterier bosätter sig. Men det handlar inte om var man bor utan om på effekterna på skola, socialbidragsberoende och förskolan. Vi kan inte säga att de är isolerade till vissa delar av staden, säger Strandberg till SVT.

Samtidigt tror han att regeringens lagändring överlag kommer ha marginell effekt. Dagersättningen handlar nämligen bara om 71 kronor.

Även Perstorp och Helsingborg vill klassa hela sina kommuner som utsatta område.