Sweden

Kungligt maktspel möjliggjorde domkyrkan

Domkyrkan i Kalmar.
Domkyrkan i Kalmar. Foto: DPA/TT

Reformationen beskar kyrkans makt betydligt – men även senare agerade kungamakten för att försvaga biskoparnas makt. Ett exempel på det är skapande av Kalmars domkyrkan.

Dick Harrison.

Foto: TTBild 1 av 1

Fråga: Kalmar har en domkyrka men ingen biskop. Hur hänger det ihop? I redogörelser för svensk medeltid står dessutom att området lydde under Linköpings stift. Så varför domkyrka?

Dick Harrison: Därför att Kalmar fick en biskop efter reformationen men inte längre har den kvar. Historien lyder som följer.