Sweden

Konvertering till kristendom vanligt asylskäl bland gymnasiemigranter

I en stickprovsundersökning utförd av Henrik Agerhäll på uppdrag av Samhällsnytt har 36 fall granskats där en asylsökande från Afghanistan fått stanna med stöd i den kontroversiella gymnasielagen. I 20 fall påstod sig personen ha konverterat. Tre sökande ville ha asyl som ateister. Sex sade sig vara homosexuella. I ett fall var de anförda asylskälen sekretessbelagda.

Samhällsnytt köper in domar från Sveriges fyra migrationsdomstolar på ”slump”. Det enda urvalskriteriet är att domstolen på något sätt ska ha ändrat Migrationsverkets beslut. I början av september i år fick vi in 119 domar från förvaltningsrätten i Göteborg. Det visade sig att 36 av dessa 119 fall handlade om afghaner som först sökt asyl men som sedan fått stanna med hjälp av ”gymnasielagen”.

Av dessa 36 var det 20 som sa sig ha övergett islam till förmån för kristendomen. I ett fall är sekretessklassningen sådan att det inte går att veta riktigt vilka asylskäl personen angett. Av de 15 som inte sade sig ha konverterat var det tre som angav som asylskäl att de blivit ateister. En anförde som asylskäl att hans föräldrar inte utövade islam.

Vi har som sagt bara tittat på hur många som får stanna med hjälp av gymnasielagen, men som försökt få asyl med konvertering som grund.

I stickprovsundersökningar av det här slaget fångar man inte upp de som fått asyl med konvertering som grund, antingen av Migrationsverket eller av migrationsdomstol. Den totala andelen av de asylsökande afghanerna som säger sig ha funnit Jesus kan förväntas vara något högre än vad man finner med en sådan här undersökning.

I totalt sex av de 36 domar vi tittat på så har den asylsökande anfört homosexualitet som asylskäl.

Migrationsverket om konvertering

Migrationsverket vägrar att för egen del publicera statistik över hur vanligt det är att asylsökande säger sig ha funnit Jesus. Verket förklarar detta med att det enligt lag är förbjudet för dem att föra statistik över vilken religion människor påstår sig ha. Migrationsverket tar också upp frågan om vilka nationaliteter som huvudsakligen påstår sig ha blivit kristna. Verket tror inte att det primärt handlar om de nationaliteter som lättast kan tillskansa sig asyl genom att påstå att de konverterat. Verket skriver att:

”det är inte ovanligt att dessa skäl åberopas från länder där en konvertering till kristendomen är förenat med olika former av bestraffning, till exempel dödsstraff.”

Anger konvertering som asylskäl

I 20 domar från juni till första dagarna i september 2020 hävdade en afghan som kom att få stanna med hjälp av gymnasielagen att han konverterat till kristendom.

Dessa har målnummer UM 123-18, UM 865-18, UM 1428-18 UM 1841-18, UM 1877-18, UM 2531-18, UM 2667-18, UM 2839-18, UM 3246-18, UM 3293-18, UM 3596-18, UM 3818-18, UM 4467-18, UM 4522-18, UM 5130-18, UM 6619-18, UM 6960-18, UM 7620-18, UM 8702-18 och UM 9228-18.

Ej längre troende muslimer

I fyra domar anförde en afghan som kom att få stanna med hjälp av gymnasielagen som asylskäl att han, eller hans föräldrar, inte är troende muslimer.

I dom UM 4721-18 säger sig afghanen vara en ateist som har ett hat mot islam. I dom 5119-18 säger sig afghanen ha ”avsagt sig sin tro” på islam.

När det handlar om dom UM 5978-18 så hävdar afghanen att han har en hotbild emot sig då ”hans föräldrar inte utövade islam”. I dom UM 309-18 hävdar afghanen att han blivit ateist efter att ha lärt sig om evolutionsteorin i skolan.

Nämner ej ateism, kristendom eller islam

I elva domar försökte afghanen inte hävda att han konverterat, lämnat islam eller blivit ateist i syfte att tillskansa sig asyl.

Dessa domar har målnummer UM 245-18, UM 665-18, UM 787-18, UM 1081-18, UM 1416-18, UM 1954-18, UM 4246-18, UM 5605-18, UM 6713-18, UM 7968-18 och UM 12691-18.

Homosexuella

I sex fall ville afghanen ha asyl som homosexuell.

Dessa domar har målnummer UM 865-18, UM 1416-18, UM 4246-18, UM 4467-18, UM 4522-18 och UM 5978-18.

Domen där de anförda asylskälen var sekretessklassade har målnummer UM 6364-18.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?