logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

”Klimatsmart med hög tillväxt i svensk industri”

Louise Meijer är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
Louise Meijer är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: Pressbild

Ju mer svensk industri exporterar och ersätter kolkraftsbaserad industri på världsmarknaden, desto mer sänks de globala koldioxidutsläppen. Klimatpolitiken bör därför bidra till ökad export av svenska varor, skriver Louise Meijer, M.

Sverige ligger i framkant med låga nationella utsläpp. Totalt står Sveriges utsläpp för cirka 0,1 procent av de globala utsläppen. De utsläppen ska Sverige ta fullt ansvar för att minska så att vi når målet om nettonollutsläpp senast år 2045.

Men Sveriges utsläpp bidrar försumbart lite till de globala utsläppen och en av våra viktigaste uppgifter på den internationella arenan att föregå med gott exempel. För att vara ett föredöme för supermakter såväl som utvecklingsländer på frammarsch måste Sverige visa att det är möjligt att kombinera utsläppsminskningar med tillväxt.

Themes
ICO