Sweden

”Klimatsmart att vänta med höghastighets­tåg”

Höghastighetsbana i Jiangsuprovinsen i Kina.
Höghastighetsbana i Jiangsuprovinsen i Kina. Foto: He Jinghua/Costfoto/Sipa USA

Det pågår en spännande utveckling inom cement- och stål­industrierna. Kan såväl betong som stål bli klimatneutrala blir utsläpps­kalkylen helt annorlunda för höghastighets­banorna, skriver professor Johan Silfwerbrand.

Nya stambanor för järnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö är en av de 73 punkterna i januariöverenskommelsen. När vi nu hunnit litet drygt halva mandat­perioden är det kanske inte så konstigt att frågan om höghastighetsbanor åter har aktualiserats. I dagarna har olika förslag presenterats i såväl tidningar som radio. Att bygga ny järnväg längs den triangel som förbinder våra tre storstäder är en mycket stor investering. Det handlar om cirka 1 500 kilometer järnväg och kostnaden har uppskattats till minst 200 miljarder kronor. Men det handlar inte bara om pengar utan också om miljö. Det förslag som åter lyfts fram är ett dubbelspår på en kontinuerlig bro på 20 meter höga pelare efter asiatisk modell. Armerad betong torde vara det enda materialet som kan konkurrera men volymen blir mycket stor. En grov uppskattning ger en volym på 15 miljoner kubikmeter. Det kommer att krävas cirka 6 miljoner ton cement och 1,5 miljoner ton stål. I vårt land produceras årligen ungefär 2 miljoner ton cement så volymen motsvarar tre års­produktioner. Nu säger sig en entreprenör vara villig att bygga dessa järnvägar på nio år vilket innebär att vi kommer att behöva importera cement i stora volymer för att samtidigt kunna bygga bostäder, andra byggnader och andra anläggningar.

Både cement- och ståltillverkningen ger i dag stora koldioxidutsläpp. 6 miljoner ton cement och 1,5 miljoner ton armeringsstål innebär tillsammans cirka 6 miljoner ton koldioxidutsläpp om man använder svenska produkter där man successivt har sänkt koldioxidutsläppet genom en rad olika åtgärder. Många byggföretag talar om grön betong och i allmänhet menar man då att man späder ut det vanliga cementet, portlandcementet, med olika industriella biprodukter som slagg från stålframställ­ningen eller flygaska från kolkraftverk. Men det cement som produceras för broar och andra anläggningar i Sverige innehåller redan 15 procent flygaska. I husbyggnad kan man använda högre halter flygaska och slagg men kraven på bevisad beständighet är mycket höga för anläggningar varför man i dag inte kan gå längre. Tillgången på flygaska är heller inte obegränsad och minskar på sikt i takt med att kolkraftverken fasas ut. Vi skulle kunna använda mer slagg men här behövs ytterligare forskning. Många länder har inte nått lika långt i utvecklingen vilket innebär att importerade byggmaterial kan leda till högre utsläpp per ton.

Football news:

Andrea Agnelli: I'm not leaving Juventus. Anyone who says otherwise brings me luck
Spalletti is close to an agreement with Napoli. Contract-for 2 years
The Athletic journalist on Liverpool's announcement of their withdrawal from the Super League: No mention of the fans and no apologies. Gloom
Arsenal - to fans after leaving the Super League: We made a mistake and we apologize. We have heard you
Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs