Sweden

Irans grannar oroas av virusutbrott

En mobil screeninganläggning vid den stängda gränsen mellan Pakistan och Iran.
En mobil screeninganläggning vid den stängda gränsen mellan Pakistan och Iran. Foto: Arshad Butt/AP/TT

Pakistan och Afghanistan har bekräftat sina första fall som insjuknat i covid-19.

Nu växer oron för hur sjukdomsutbrottet kan drabba mångmiljonländerna där sjukvårdssystemen är sköra.

Med totalt fler än 200 miljoner invånare, utbredd fattigdom och ansträngda sjukvårdssystem växer oron för hur coronaviruset kan slå mot Pakistan och Afghanistan om utbrottet får fäste i länderna.

Båda länderna har bekräftat sina första fall, och är grannar med Iran som vuxit fram som ett orosmoln där det är oklart hur många som drabbats.