Sweden

”Hotet mot resurs­skolor finns här och nu”

#mega-ad-wrapper { display: none; }

Foto: Janerik Henriksson/TT

Barnen med störst behov i Stockholm står inför en akut situation som behöver akut hantering. Det skriver flera debattörer i en slutreplik.

Företrädare för styret i Stockholms utbildningsnämnd replikerar på vår debattartikel att de vill att regeringen tar initiativ till en översyn av lagstiftningen kring resursskolor, med utgångspunkt att elever inte får komma i kläm. Medier har rapporterat att beviljandet av tilläggsbelopp minskat de senaste åren och att resurs­skolornas existens hotas. Detta trots att lagen inte förändrats sedan 2016. Det har också rapporterats att det finns ett stort tolknings­utrymme i lagen och att praxis skiljer sig stort mellan olika kommuner i beviljandet av tilläggs­belopp. Självklart behöver lagstiftningen då förtydligas. Vi välkomnar skolborgar­rådets förslag om en översyn och hyser stort hopp till att utbildnings­ministern tar sitt ansvar i frågan.

Utbildningsnämndens företrädare skriver att det inte krävs några intyg om diagnoser för att bli antagen till resursskola. Det stämmer att nuvarande lagstiftning inte reglerar vilka barn en resursskola kan ta emot, men verkligheten ser inte ut så på de resursskolor vi genom vårt arbete har erfarenhet av. Fastställda diagnoser och intyg behövs för att erbjudas plats. Vi träffar också regelbundet lärare och rektorer på alla typer av skolor som efterfrågar diagnoser som underlag för ansökningar om resursstöd, trots att fastställd diagnos enligt skollagen inte ska krävas för att barn ska få det stöd de behöver.

Football news:

The Athletic journalist on Liverpool's announcement of their withdrawal from the Super League: No mention of the fans and no apologies. Gloom
Arsenal - to fans after leaving the Super League: We made a mistake and we apologize. We have heard you
Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further