Sweden

Historiska domen: Facket fick inte utesluta SD-medlem

I målet krävde Mats Fredlund att uteslutningsbeslutet skulle ogiltigförklaras. Han begärde dessutom 100.000 kronor i skadestånd, skriver SVT Nyheter Norrbotten.

Tingsrätten slår i sin dom nu fast att Transportarbetarförbundet inte visat att uteslutningsbeslutet hade stöd i förbundets stadgar.

Domen innebär ett kännbart bakslag för Transport, som i åratal – med hänvisning till "allas lika värde" – uteslutit medlemmar som varit aktiva i SD.

Enligt tingsrätten är nämligen "allas lika värde" inte ett giltigt skäl att utesluta medlemmar.

Domstolen ogillar dock Fredlunds talan om skadestånd eftersom "de omständigheter som åberopats inte ger rätt till ersättning för ideell skada". Han får dock full ersättning för sina rättegångskostnader.

– Målet har huvudsakligen behandlat frågan om Förbundets uteslutningsbeslut haft stöd i Förbundets stadgar och tingsrätten har, vid en objektiv tolkning av dessa stadgar, funnit att uteslutning inte haft stöd i nämnda stadgar, säger rådmannen Joakim Munter i ett pressmeddelande.

Football news:

The Athletic journalist on Liverpool's announcement of their withdrawal from the Super League: No mention of the fans and no apologies. Gloom
Arsenal - to fans after leaving the Super League: We made a mistake and we apologize. We have heard you
Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further