logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Förvärva, ärva, fördärva

I slutet av 1980-talet, då jag i ett antal år hade debatterat invandrarpolitiska frågor i offentligheten, kom jag också i kontakt med en del (som de föreföll mig då) äldre moderata riksdagsledamöter: Gullan Lindblad, Sten Svensson och Margit Gennser är några namn som jag minns särskilt.

De var intresserade av mina åsikter, därför att också de hade sett en del av de problem som jag hade skrivit om: Barn till invandrare, födda i Sverige, som gick ut grundskolan utan att ha lärt sig fullgod svenska; ökad arbetslöshet och lägre andel sysselsatta bland invandrare (under 1980-talet kom sysselsättningsgraden för utlandsfödda att bli lägre än för infödda); ökad utsatthet och kriminalitet.

Themes
ICO