Sweden

Förskola stängs: Misstänkt extremistkoppling

#AdSplashOverlayWindow { display: none; }

En fristående förskola i Göteborg får tillfälligt verksamhetsförbud sedan misstankar om kopplingar till våldsbejakande extremism uppdagats. Beslutet har tagits av den kommunala förskolenämnden i Göteborgs stad.

Det handlar om en fristående förskola i nordöstra Göteborg. Förskoleförvaltningen säger sig förutom kopplingar till våldsbejakande extremism ha upptäckt flera allvarliga brister i verksamheten.

– I samband med en orosanmälan från en förälder intensifierade vi tillsynen, vilket ledde fram till det här beslutet, säger Amanda Larsson, chef på förskoleförvaltningens enhet för juridik och ärendehantering.