Sweden

Fler öppnade vårdplatser och operationer på NKS

#AdSplashOverlayWindow { display: none; }

I dag görs det 10 procent fler operationer på Karolinska än för ett år sedan och vårdplatserna har ökat med cirka 150 stycken.
I dag görs det 10 procent fler operationer på Karolinska än för ett år sedan och vårdplatserna har ökat med cirka 150 stycken. Foto: Tomas Oneborg

Trots rekordunderskott, varsel och besparingar har Karolinska i Solna och Huddinge lyckats öppna 150 nya vårdplatser på mindre än ett år.

”Det finns fortfarande frågor att arbeta med för att få bra och patientsäkra flöden”, enligt Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska.

”Nu har vi börjat på ny kula och känner att vi är på rätt väg”, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska.

Foto: Lisa ArfwidsonBild 1 av 2

”Det finns fortfarande frågor kvar att arbeta med”, säger Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2

Många av de senaste årens vårdkrislarm har handlat om Karolinska universitetssjukhuset och i synnerhet Nya Karolinska i Solna. Förutom galopperande kostnader och tekniska problem på det nya sjukhuset har rapporteringen dominerats av personalbrist, stängda vårdplatser, extrema köer och väntetider. Dessutom rekordförluster och personal som protesterat mot den nya organisationen och det speciella vårduppdraget på NKS.

Men mitt i allt det dystra finns nu några ljusglimtar som är bra för patienterna. I april 2019 hade man en brist på omkring 200 vårdplatser för att sjukhuset ska fungera optimalt. Bara mellan 940 och 980 vårdplatser var då öppna i Huddinge och Solna.