Sweden

FHM varnar för tredje våg: "Stor risk"

FHM har tagit fram tre olika scenarier för smittspridning av covid-19 fram till den 31 maj 2021.

Scenarierna visar att vaccinationerna påtagligt minskar den allvarliga sjukligheten, eftersom det framförallt är grupperna med högst risk för svår sjukdom som hunnit vaccineras fram till slutet av maj.

"Men för att minska smittspridningen under våren, innan vaccination hunnit ge effekt i de större grupperna av befolkningen och med en pågående spridning i Sverige av en muterad variant, så måste antalet kontakter hållas på en så låg nivå som möjligt", skriver myndigheten.

– Om inte rekommendationerna om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk, jobba hemifrån och så vidare följs, är risken överhängande för att Sverige får en tredje våg, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Scenarierna för den fortsatta smittspridningen under våren kallas 0, 1 och 2. Det som skiljer scenarierna är kontaktmönstret i befolkningen, i samtliga scenarier undersöks utvecklingen med och utan vaccination. Framförallt är det förändringar i kontaktbeteendet i åldersgruppen 20 till 69 år som påverkar hur smittspridningen kommer att utvecklas.

I scenario 0 antas kontakterna ligger kvar på samma låga nivå som under jul och nyår 2020. I scenario 1 antas en ökning av kontakterna som motsvarar nivån under hösten 2020. I scenario 2 antas en snabbare ökning av kontakter till en högre nivå än under hösten 2020.

Om smittspridningen skulle öka i linje med scenario 1 eller 2 kan det enligt FHM bli nödvändigt med "ytterligare begränsningar och stängning av verksamheter".

– Den tydligaste effekten av vaccinationerna är att behovet av sjukhusvård och intensivvård till följd av covid-19 minskar. Men eftersom smittspridningen fortfarande är omfattande och många äldre ännu är ovaccinerade är det viktigt att vården har en fortsatt god beredskap för att det kan bli fler fall i mars, säger Anders Tegnell.

Football news:

Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope
Lionel Messi: I lift a special trophy as the captain of a special club. We are happy
Koeman won the Spanish Cup for the seventh time both as a coach and as a Barcelona player
Laporta on Messi at Barca: Leo is the best in the world. I am convinced that he wants to stay
Messi, Pique and Busquets won the Spanish Cup for the 7th time and repeated the record of ex-striker Athletic Gainsa
Messi has scored 9 goals in the Spanish Cup finals. He surpassed Athletic legend Sarra