Sweden

Feminiseringen av högskolan tros förklara minskad produktivitet

Enligt statistik från Uni­versitets­kanslers­ämbetet började antalet publikationer inom den svenska högskolan minska runt 2015.

Sedan 2018 har nedgången blivit kraftigare, och ett mycket stort tapp skedde under 2020.

Särskilt har den akademiska produktiviteten minskat inom humaniora och konst, rapporterar ARW. I genomsnitt har antalet publikationer inom dessa ämnen minskat 15 procent på de svenska läroverken under 2012-2019.

Värst drabbade är de tunga universiteten i Stockholm och Uppsala. Men även mer öppet vänstervridna lärosäten som de i Umeå och Södertörn utmärker sig med stora nedgångar i produktiviteten.

ARW konstaterar att just humaniora och konst har "det största kvinnliga deltagandet, inte minst inom den viktigaste professorskategorin".

"Medlemmar av ARW har mot bakgrund av sociologisk teoribildning och annan empirisk forskning lanserat hypotesen att detta kan leda till en omorientering mot en kultur där mjuka värden som utjämnande rättvisa och livskvalitet ersätter traditionella akademiska värden som meritokrati och prestation. Kvotering, identitetspolitik och relativism är med andra ord knappast produktivitetsfrämjande", skriver stiftelsen.

ARW nämner också uppmärksammade exempel på hur manliga sökanden inom humaniora inte fått tjänster trots att de varit mest meriterade.

Ett exempel på det ser ut idag är stormen kring utställningssalen Vita havet på Konstfack, en sal som av studenter och anställda anses vara rasistisk eftersom den har "vit" i namnet.

Football news:

The Athletic journalist on Liverpool's announcement of their withdrawal from the Super League: No mention of the fans and no apologies. Gloom
Arsenal - to fans after leaving the Super League: We made a mistake and we apologize. We have heard you
Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further