Sweden

Expert: Estonia kan ha rammats av något med 500-600 tons kraft

Enligt en norsk expert på att utreda kollisioner krävs att något träffat Estonias skrov med en kraft på 500-600 ton för att orsaka en skada av det slag och den omfattning som den som nu upptäckts. Detta något är enligt många en ubåt, men den teorin avfärdas av tidigare försvarsministern Anders Björck (M)

Jørgen Amdahl, professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, är specialist på datorsimuleringar av skador efter bilolyckor och fartygs grundstötningar. Han tror inte att det avslitna bogvisiret kan ha orsakat det stora hål i skrovet som nu upptäckts. Det krävs enligt Amdahl betydligt större kraft än så för att en sådan skada ska uppstå.

– Visiret är allt för litet, konstaterar han i en kommentar till SVT Nyheter.

En troligare förklaring är enligt den norske experten att ett föremål träffat fartyget från sidan. Enligt den simulering som Amdahl gjort handlar det i så fall om något med en massa på motsvarande 500-600 ton.

En teori som många lanserat tidigare är att Estonia kolliderat med en ubåt. Det är något som den estländske Estoniautredaren Magnus Kurm ansluter sig till när han nu anklagar Sverige för mörkläggning.

Den tidigare försvarsministern Anders Björck (M) avfärdar dock teorin med hänvisning till att något sådant aldrig skulle kunnat hållas hemligt så länge. Om detta verkligen skett skulle sanningen förr eller senare ha läckt ut, menar han.

– Det hade behövts en enorm mörkläggningsoperation om man gjort något sådant här och försökt dölja det.

Bland de spekulationer som nu lanseras till hur det stora hållet annars skulle ha uppstått finns att det lossnade bogvisiret skulle ha slitit upp hålet eller att det uppstått när fartgyget slagit i havsbotten. Bogvisirets låga vikt och havsbottnens mjuka beskaffenhet där Estonia förliste motsäger dock de teorierna.

Football news:

Two warring club are tired of the greyness, came together and changed the Danish football. This is the path of Midtjylland - now he is in the Champions League
Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today