Sweden

EU vill stoppa vedeldning

Istället för att få elda med ved ska svenskarna vara hänvisade till att köpa så kallade pellets, som görs av sågspån och annat spillmaterial, enligt EU:s nya regelverk som är en del av EU:s lagstiftningspaket "Green Deal".

"Användning av trä för framställning av kortlivade produkter och för energiförsörjning ska minimeras och närmare bestämt baseras på sekundär träbiomassa såsom sågspån, restprodukter och återvunnet material", skriver EU-kommissionen i rapporten.

Vad straffet för vedeldning kommer att bli framgår inte i rapporten, som än så länge är ett utkast. Det framgår inte heller om det rör sig om ett totalförbud eller om viss vedeldning kommer att tillåtas.

Enligt det kommande regelverket ska det inte längre vara tillåtet att avverka skog i syfte att framställa ved. Att plantera träd med uppsåt att framställa ved av dem ska också undvikas, enligt regelverket.

Ett gemensamt EU-satellitövervakningssystem ska samtidigt införas för att låta myndigheterna följa upp hur det nya regelverket efterlevs i realtid.

Vedeldning har länge varit en nagel i ögat på makteliten inom EU, inte minst eftersom den som eldar med vet inte är beroende av makthavare och fungerande samhällssystem.

Kvällstidningen Expressen varnade redan 2013 för att svenskarnas benägenhet att elda med ved hade att göra med "grumliga politiska strömningar i tiden".

"Vedhuggning är ju en utpräglad manlig syssla och vednostalgin går tillbaka till gamla urnordiska seder", skrev tidningen i bekymrat tonläge och fick stöd i resonemanget av forskaren Jonas Engman på Nordiska museet.

– Det här är nordisk ved, det är grejen... Jag är övertygad om att det finns djupa konservativa värderingar som vi inte vill se.

Enligt myndigheten finns det fler områden som är problematiska eftersom de fortfarande riskerar att inbjuda till att vanliga svenska män utför arbetsuppgifter som rätteligen borde utföras av experter.

– Grillning, snickra på hus och vedhuggning är manliga scener. De ger oss en känsla av att ha kontroll över den egna tillvaron. Det är områden som stärks och dit kvinnor inte har tillträde, sade Patrik Engman till Expressen då.

Boverket följde några år senare upp kritiken och införde 2018 ett förbjud mot eldning i vedspisar, även befintliga sådana. Men efter att arga medborgare skickat sina vedspisar till regeringskansliet, Boverket och ansvariga ministrar tvingades regeringen till be Boverket ta bort vedspisförbudet.

"Boverkets regler för vedspisar tas bort", lydde ett påföljande pressmeddelande från Boverket 2019.

Men efter att svenska myndigheter tvingats vika sig för folkviljan tar nu EU-kommissionen vid med ett eget förbud.

Det nya regelverket innebär inte bara ett förbud mot vedeldning. Det svenska skogsbruket måste "göras om i grunden" för att passa alla klimat- och miljömål, enligt Dagens Nyheter. Och den svenska skogsnäringen inte alls är förtjust i det.

"Kommissionens utkast till skogsstrategi är anmärkningsvärt på många sätt, med en tydlig maktförskjutning från medlemsländerna till EU, en mängd faktafel och mycket bristande förståelse för hur nordiskt skogsbruk och skogsindustri fungerar", skriver branschorganisationen Skogsindustriernas skogspolitiska talesperson Emma Berglund i ett mejl till DN. Hon skriver också:

"Det är djupt oroande att Kommissionen nu lägger fram ett förslag, med en så snäv bild av skogsnäringens bidrag till en grön omställning och en hållbar utveckling, som skulle förhindra EU och Sverige att nå sina klimatmål och göra oss fortsatt beroende av det fossila, om den genomförs".

Enligt DN hävdar Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet att EU-rapporten har fel på några punkter, bland annat att svenska avverkningar av skog skulle ha ökat. En forskare kallar det ”fake news”, enligt DN.

Men EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius tar tydlig ställning för innehållet i den läckta rapporten.

– Rapporten är vetenskapligt baserad och bör tas på allvar, säger han till Dagens Nyheter idag.

Football news:

Chelsea and Kunde agreed on a salary of 4 million euros plus bonuses
Overmars about Onan: There have been no contacts with Lyon for a week. There were no problems with Arsenal at all
It seems that Holand remains in Dortmund (although they write about Chelsea and €175 million). Borussia is not set up for negotiations, and it is more profitable for the player to leave later
Edegor does not rule out leaving Real Madrid on loan. Possible return to Arsenal
Denmark defender Andersen has moved from Lyon to Crystal Palace. Contract-for 5 years
Man City will offer new contracts to Ederson, Stones, Foden and Dias
Luka Jovic: I'm in Real Life for a reason. There is a new chance to show your level ahead