This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

EU-förslag: Förbud mot anonyma domänregistreringar

Förslagets syfte påstås vara att försvåra för personer som vill ägna sig åt kriminella verksamheter på internet. Förslaget har genast fått kritik.

Lagförslaget innebär att namn, adress, e-postadress och telefonnummer ska kunna verifieras. I dagsläget görs inga kontroller om de angivna uppgifterna är korrekta.

Syftet ska vara att förhindra spridningen av skadlig kod eller kriminell verksamhet på nätet. För att förslaget ska gå igenom måste EU-parlamentet först rösta igenom det.

LÄS ÄVEN: EU upphäver sekretess: Alla medborgares e-post och chattmeddelanden ska genomsökas

Kritiker pekar på att en sådan förändring skulle försvåra även för aktivister och visselblåsare att publicera viktig information då de riskerar repressalier ifall de använder sina riktiga uppgifter.