Sweden

Encrochat-bevisning tillåten – men vilket värde har den?

Mårten Schultz
Det finns inga hinder för att använda bevisning från Encrochat. Men värdet är inte nödvändigtvis så högt som vissa tycks ha hoppats på, skriver Mårten Schultz.
Det finns inga hinder för att använda bevisning från Encrochat. Men värdet är inte nödvändigtvis så högt som vissa tycks ha hoppats på, skriver Mårten Schultz. Foto: Jeppe Gustafsson/Alamy

Allt får framförs i svensk domstol – också bevisning från meddelandetjänsten Encrochat. Vad den bevisningen har för värde är en helt annan fråga.

”Den fria bevisprövningen innebär, att domaren vid uppskattningen av övertygelsevärdet hos den i ett mål förebragta bevisningen icke är bunden av legala regler utan endast har att stödja sig på sin egen fria på allmängiltiga grunder vilandeprövning, men principen innebär också vad man brukar kalla den fria bevisföringen eller att allt material, som kan vara ägnat att bidraga till utredningen av sanningen i målet, får förebringas, och att domaren, när han bildar sig sin övertygelse om vad som är sant, skall taga hänsyn till allt som förekommit.”

Jag inser att det är en utmaning, även i beaktande av vilken läsekrets dessa kolumner om juridik i SvD har, att inleda med ett nästan hundra år gammalt citat av den legendariska professorn Thore Engströmer. Dessutom är det en mening med oerhört många ord. Men det finns också något tankeväckande i att de processrättsliga noteringar som Engströmer gjorde 1928 även i dag gör sig gällande. Och betydelsen för dagens juridik visar sig just nu i hanteringen av de uppgifter som kommer från knäckandet av en meddelandetjänst som har använts av kriminella grupper, Encrochat.

Football news:

Chic scored from the center of the field! As a child, he got stronger after the fak to his father (before he sobbed right on the field), and now he works with a mental coach
Arsenal want to extend Nketiah's contract. Forward of Interest to Bayer Leverkusen and West Ham
Roberto Donadoni: Ronaldo scores a lot, but Messi is more important. In terms of technique, he is on a different level
Joel Glazer: Debt has never stopped Manchester United from signing players. Planning transfers
Lev before the game with France: I am calm, because Germany did what they wanted in the last 14 days
Skrinjar-player of the match Poland - Slovakia. Inter defender scored the winning goal
Czech Republic coach Shilgava: The main thing is that we survived the starting pressure of Scotland. Then we went into the game