logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

En i många avseenden fantastisk dom

HD:s dom ger samebyn upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske.
HD:s dom ger samebyn upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske. Foto: Emma-Sofia Olsson

HD:s dom i staten mot Girjas sameby bygger på en flera hundra år gammal regel. Domen är på många sätt fantastisk och kommer att få betydelse i framtiden.

”Det är urminnes hävd: där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald och ohindrad besuttit, nyttjat och brukat haver, att ingen minnes eller av sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komne äro.”

Så lät regeln om urminnes hävd i den äldre jordabalken som för femtio år sedan ersattes av dagens lagstiftning, den nuvarande jordabalken.

Themes
ICO