logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Emil, 14, nekas busskort – pappan rasar: ”Livsfarligt”

Emil Karlsson går i åttan på högstadiet och har 4 984 meter från sitt hem till Vasaskolan. Vid fem kilometer går gränsen för när en elev kan få ett gratis busskort av Kalmar kommun.

Enligt sträckan som kommunen har mätt upp förväntas 14-åringen korsa den hårt trafikerade Tegelviksvägen med sin cykel – i korsningen som saknar en cykelpassage. 

Längre bort finns ett övergångsställe, men om han tar sig dit hamnar han över gränsen på fem kilometer till skolan.

Hans pappa Bo Karlsson menar att Emil därmed borde ha rätt till ett busskort, vilket även Barometern har skrivit om. Dessutom blir han upprörd över att sonen förväntas cykla på en väg som han anser är farlig.

– Det tycker jag är besynnerligt. Kommunen får gärna spela rysk roulett med sig själva, men inte med min sons liv, säger han.

Bo Karlsson berättar att han har förbjudit Emil att cykla den tänkta vägsträckan. I stället tar han en lite längre väg till och från skolan.

– Jag har själv passerat där många gånger och vet att det är livsfarligt. Det är inget jag hittar på, säger pappan, som har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Kommunen anser att vägen är säker. Emils pappa Bo hade hellre sett att kommunen bekostade ett busskort. Foto: Privat

Kalmar kommun baserar beslutet på flera faktorer, däribland åldern på eleven, väghastigheten och hur pass bra sikten är.

– Vi bedömer att det är trafiksäkert, men sedan är föräldrar ofta av en annan uppfattning som gynnar sin egen sak. Det har vi full respekt för, men just den här vägen kan vi peka ut som trafiksäker, säger Mats Linde, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun.

I 14-åriga Emils fall finns det enligt kommunen ingen regel som säger att han är skyldig skolskjuts eftersom eleven går på en skola som inte är den som ligger närmast inom hans upptagningsområde. 

– Om man gör ett aktivt val som vårdnadshavare att byta skola får man också ta konsekvenserna av det, säger Mats Linde på kommunen.

Bo Karlsson står dock fast vid ståndpunkten att beslutet borde ändras.

– Man förstår varför folk tappar förtroende för kommuner när de beter sig på det här sjuka sättet. Jag förstår att det måste finnas regler, men det sunda förnuftet måste råda, säger pappan.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO