logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Den som varit i skuld kanske aldrig blir fri

Kronofogden är den enda myndighet som har rätt att ta mina tillgångar för att se till att jag betalar mina skulder – konkurrenterna i branschen är antingen kriminella eller utan tvångsmakt. Myndigheten ska garantera vår äganderätt genom att överföra medel och tillgångar till dem som har rätt till dem.

Därför är det viktigt att de som lämnar ett ärende för utmätning får hjälp av Kronofogden och får sina pengar när gäldenären betalat. Men att detta inte fungerar just nu visade en artikel i SvD den 1 december om tjugodubblade handläggningstider för betalningsförelägganden.

Themes
ICO