Sweden

Då är det störst risk för smittspridning

#mega-ad-wrapper { display: none; }

Foto: Tor Johnsson

Statsminister Stefan Löfven har uppmanat svenskarna att undvika trånga hemmafester, och han har en poäng. Tiden, antalet människor och typ av lokal spelar roll för risken att bli smittad.

Flera regioner rapporterar om utbrott av covid-19 inom lagidrotter, och ishockeyn verkar vara särskilt drabbad. I Oslo pekas privata sammankomster ut som den enskilt största orsaken till smittspridning och statsminister Stefan Löfven uppmanade oss förra veckan att undvika trånga hemmafester. Men vad vet vi egentligen om i vilka sammanhang risken att smittas är störst?

Många som smittas av covid-19 gör det i hemmet av en sjuk familjemedlem, men smittspridning utanför hemmet är avgörande för att viruset ska kunna fortsätta att sprida sig i befolkningen.

Eftersom viruset, sars-cov-2, smittar mellan människor är risken för att smittas ute i samhället beroende av hur mycket fysisk kontakt vi har med andra. Ju fler personer vi har nära kontakt med, desto större är risken att vi stöter på någon som bär på viruset och själva blir infekterade. Större sammankomster är därför mer problematiska än mindre, och det är bättre att åka in till arbetsplatsen en dag i veckan och träffa kollegor jämfört med att göra det varje dag.

Att ständigt umgås med nya människor innebär också en större risk att smittas av viruset. Att träffa samma 30 klasskamrater eller kollegor varje dag under en veckas tid innebär alltså en mindre risk än att träffa 30 nya personer dagligen i en veckas tid. 

Platsen där vi umgås med andra människor är också av betydelse. Att vistas inomhus är mer riskfyllt än att träffas utomhus eftersom smittan lättare sprids i inomhusmiljöer. En liten och ännu inte granskad japansk studie beräknade oddsen för smittspridning (sannolikheten för att smittspridning ska äga rum, delat med sannolikheten för att smittspridning inte ska äga rum) och kom fram till att de var 18,7 gånger större inomhus jämfört med utomhus. 

Möjligheten till att hålla avstånd är också avgörande. Ju mindre avstånd vi håller till andra människor som eventuellt bär på smittan, desto större är risken att vi också blir infekterade. Därför är det mer problematiskt att umgås i mindre lokaler där trängsel lätt uppstår. Många rapporterar nu om ökad trängsel i kollektivtrafiken och av denna anledning är det en god idé att undvika att resa i rusningstrafik så det lättare går att hålla avstånd, eller helt avstå resor med denna typ av transportmedel. 

När det gäller utbrott i samband med lagidrott är misstanken att umgänget i omklädningsrummet är mer problematiskt än den aktivitet som sker på en stor hockeyrink eller fotbollsplan.

Vistelse i omklädningsrummet kanske inte kan undvikas helt, eftersom det är svårt att ta sig till matchen eller träningen i full hockeymundering, däremot är det viktigt att tänka på avståndet och försöka hålla nere antalet personer som är i omklädningsrummet samtidigt. Det kan dessutom vara motiverat att försöka begränsa hur mycket tid lagkamraterna tillbringar tillsammans i omklädningsrummet. Tiden vi umgås med andra personer är nämligen också av betydelse och längre tid tillsammans med andra är förknippad med högre risk än kortare möten. En kortare vistelse i kollektivtrafik eller matbutiken är därför mindre problematisk än att tillbringa längre tid i motsvarande typ av fordon eller lokal.

Rapporter om smittspridning som ägt rum på restauranger och barer kan handla om att detta är en typ av lokal där många människor vistas tillsammans under en längre tidsperiod. Det finns också dokumenterade exempel av utbrott på arbetsplatser, som kontorslandskap, i Sydkorea där forskare som undersökt smittspridningen dragit slutsatsen att sociala interaktioners varaktighet är av betydelse för smittorisken.

Att privata hemmafester pekas ut som särskilt problematiska handlar delvis om att detta är en situation då många som inte umgås dagligen träffas på liten yta under längre tid. Att vissa av oss dessutom har som vana att konsumera alkohol i festliga sammanhang kan också innebära att vi blir mindre försiktiga och inte håller det avstånd vi annars är noga med. 

Det finns också vissa aktiviteter som innebär en större risk för smittspridning när vi umgås med andra människor. Att prata, skrika, träna och sjunga innebär att vi utsöndrar fler droppar som potentiellt kan vara smittsamma.

Risken att smittas i olika sammanhang är beroende av hur många nya människor vi interagerar med, avståndet vi håller, vilken typ av lokal vi träffas i men också umgängets varaktighet. Smittorisken är också beroende av vad vi gör tillsammans med andra – aktiviteter som får oss att tappa omdömet eller utsöndra droppar bör vi vara särskilt försiktiga med.

Football news:

Lukaku has scored 9 consecutive games in European competitions. He has 10 goals in that time
Salzburg coach: we played better and deserved to win over Lokomotiv
Zidane is about 2:3 against Shakhtar: I'm sorry for the Real Madrid players, they didn't deserve it
Marko Nikolic: With Salzburg, the last 20-25 minutes were covid football. The chances were at both clubs
⚒ Shakhtar drove Real Madrid for a whole half, shot three - and did it! But before leaving, I lost 10 people
Luka Modric: Real Madrid didn't match the Champions League level in the first half. After Shakhtar's goal, we Gave up
Loko snatched a draw in Austria: started briskly, failed and saved. Lisakovich made his debut in the Champions League and immediately scored the most important