This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Bristande kunskaper i svenska hos förskolepersonalen drabbar barnen

I vissa delar av landet är förskolepersonalens kunskaper i svenska så undermåliga att barnens språkutveckling blir lidande. ”Mina barn lär sig mer arabiska än svenska”, klagar en mamma. ”Min son backade och pratade sämre svenska efter några år i förskolan än när han började”, vittnar en annan.

I Skärholmen i Stockholm har 70 procent av barnen ett annat modersmål än svenska. I Rinkeby-Kista ligger nivån på 78 procent. Bland personalen uppges nivån vara ännu högre.

En förskolelärare vittnar om den bisarra situationen som uppstod när en vikarie anlände och knappt kunde någon svenska alls.

– Nyligen fick vi in en vikarie som pratade så lite svenska att vi fick använda teckenspråk. Det går inte att lämna över ansvaret för en barngrupp då. Hon förstod inte vad barnen sa och de tappade respekten för henne.

LÄS ÄVEN: Utbredd ”hedersproblematik” i Malmös förskolor

”En guldgruva”

Läraren anser dock att trots att barnens språkkunskaper blir lidande så är det viktigt att ”förstå vilken skillnad det gör för de här kvinnorna att de får ett yrke och kan försörja sig”. Kim Lagerquist, förskolechef i Rinkeby-Kista ser även hon fördelar med invandrare i personalen, särskilt som många av barnens föräldrar inte heller kan tillräcklig svenska för att kommunicera effektivt.

– Pedagoger med annat modersmål är en guldgruva för oss, inte minst som brygga till föräldrarna, säger hon.

LÄS ÄVEN: SD-krav: Dagispersonal måste kunna svenska

Svenska språket blir eftersatt

Andra är inte lika nöjda över situationen. En mamma berättar att personalen ofta talar med barnen på andra språk än svenska och säger att: ”Mina barn lär sig nästan mer arabiska än svenska på förskolan”.

Ytterligare en mamma, Johanna Waligora, har valt att hålla sina yngre barn hemma eftersom språknivån inom barnomsorgen är så låg. Hon tröttnade på konstanta missförstånd och hävdar att hennes äldsta barn, som gick i förskola, ”backade i sitt språk” under tiden där.

– Han pratade sämre svenska efter några år i förskolan än när han började, säger hon.

LÄS ÄVEN: Kommun inför språktest för förskolepersonal

Personalen lär sig svenska på arbetstid

2020 började Stockholms stad få upp ögonen för problemen med bristande språkkunskaper i barnomsorgen och har sedan dess gjort vissa förändringar. Bland annat har ett antal barnskötare och förskollärare i Skärholmen och Rinkeby-Kista fått studera svenska ett par timmar i veckan, på arbetstid. Rounza Aboud är en av dem. Hon har arbetat inom förskolan i sex år och idag pratar Aboud svenska ”nästan obehindrat”, uppger Mitti.

För att höja den språkliga kompetensen hos personalen i förskola och omsorg införde Botkyrka, i augusti i år, språktester för nyanställning och förlängning av vikariat i förskolan.  Hur många kommuner som använder sig av språktest vid anställning är inte kartlagt, enligt Stockholms Universitet. Det finns heller inga uppgifter om hur det påverkat rekryteringen.