logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Brå: Det dödliga våldet ökar kraftigt

Det dödliga våldet ökar i Sverige, konstaterar nu Brå.

"Efter en längre tids nedåtgående trend har antalet fall av dödligt våld ökat de senaste åren", skriver man om sin nya rapport.

Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har rentav ökat kraftigt, medan dödligt familjevåld minskat.

– Det dödliga våldet har ändrat karaktär genom att det som kan kopplas till konflikter i kriminella miljöer har ökat kraftigt medan det dödliga våldet inom familjen har minskat. Sådant dödligt våld är dock fortfarande lika vanligt som konflikter i kriminell miljö, säger Brå-utredaren Jonas Öberg

Det har också skett en viss minskning i hur många fall som klaras upp.

– Fler fall äger rum i den kriminella miljön och de brotten är svåra att utreda. Även om de ofta sker i offentlig miljö och inför vittnen är det få som vill tala med polisen. Mindre än vart fjärde fall klaras upp, jämfört med nästan alla händelser av familjerelaterat dödligt våld, säger Klara Hradilova Selin på Brå.

Samtidigt har straffen för dödligt våld blivit strängare. Enligt Brå finns det sedan en längre tid tillbaka en tendens till att fler fälls för mord istället för dråp eller vållande till annans död. Även andelen som döms till fängelse istället för till exempel rättspsykiatrisk vård, har ökat. Lagändringar det senaste decenniet har också gjort att de utdömda straffen blivit längre och livstidsstraffen fler.

I många år sades det att det dödliga våldet minskat och att Sverige blir tryggare. Sådana rapporter kritiserades dock för att vara missvisande, bland annat med argumentet att sjukvården räddar fler från att dö.

"Vad DN inte nämner är att det inte är våldet som har sjunkit, det är antal som dör av våldet. Bättre ambulans och akutvård räddar dramatiskt fler våldsoffer. Antal anmälda mordförsök har inte sjunkit, däremot sjönk andel som dör av våldet. Dessa tendenser finns även i andra länder och är inte synonymt med minskat kriminalitet. När dödlighet från given mängd våld sjunker är antal som dör ett missvisande mått på brottslighet. Rättspatolog Jovan Rajs gav detta exempel 'Lasermannen sköt elva personer, varav en dog. På 30-talet skulle åtta eller nio ha avlidit, på 70-talet ungefär fem och i dag förmodligen ingen'", skrev nationalekonomen Tino Sanandaji efter knivattacken på Ikea i Västerås 2015.

Themes
ICO