Sweden

”Beklagligt att pengar slösats på Brårapporten”

Allvarlig kritik mot myndigheter, kritik som används som underlag för politiska beslut, får inte bygga på skvaller¹ eller forskares personliga tillkortakommanden visavi den myndighet som hen väljer att granska. Den numera ökända rapporten om Brottsförebyggande rådet (Brå) är inte forskning². Nedan ska jag förklara varför.

Studiens frågeställning är formulerad enligt följande: ”Innebär närheten till regering, justitiedepartement och Polismyndigheten att olika former av påverkan och styrningar kan få en negativ inverkan på tillförlitligheten i yttranden och rapporter från Brå?” Frågeställningen är både ledande och ”självbesvarande”.