Sweden

Både morötter och piskor i arbete

#AdSplashOverlayWindow { display: none; }

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Det handlar inte bara om hur mycket skatt, utan också om det mest begåvade sättet att få folk att betala den.

Frågan vad fan vi får för pengarna är berättigad. Men i ett högskattesamhälle som Sverige är en pockande fråga också hur vi ser till att få in pengarna. Den ofta åberopade Lafferkurvan är en del av ekvationen: höjs skatten för mycket, kommer skatteintäkterna minska, eftersom människors vilja att jobba minskar. När marginaleffekterna har ökat, har den svarta ekonomin vuxit. Därav det högerpolitiska mantrat ”det ska löna sig att jobba” (det måste finnas ekonomiska incitament för den enskilda), och den vänsterpolitiska motsvarigheten ”det ska vara häftigt att betala skatt” (det måste finnas en moralisk förpliktelse i solidariteten).

Det finns flera dimensioner i frågan om den svarta ekonomin, men man ska nog se resultatet av den nya undersökning som Skatteverket låtit göra som goda nyheter. Enligt den har andelen som uppger att de vill köpa arbete svart när de ska anlita någon för att arbeta i sitt hem, sjunkit dramatiskt under de senaste fjorton åren. Hur det ser ut bakom lyckta dörrar vet vi inte, men enligt vad folk uppger har också mängden faktiskt genomförda svartköp minskat betydligt.