Sweden

Arbetslösheten fortsätter öka – för femte månaden i rad

Det är Arbetsförmedlingens senaste statistik som visar att arbetslösheten fortsätter att stiga för femte månaden i rad.

I slutet av november var närmare 364.000 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,2 procent, jämfört med 6,9 procent för ett år sedan.

Och arbetslösheten väntas öka ännu mer.

– Vår prognos visar att arbetsmarknaden är fortsatt god även om den är mer dämpad än tidigare. Framöver bedömer vi att arbetslösheten fortsätter öka, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Förklaringen är, menar myndigheten, ”sammansättningen av arbetskraften där fler initialt står långt ifrån arbetsmarknaden” samt en lägre jobbtillväxt.

Samtidigt är det fler som förlorar jobbet. Under november varslades 5.503 personer, mot 3.697 samma månad förra året.

Antalet inskrivna arbetslösa ökade för både inrikes och utrikes födda.

Av de inskrivna arbetslösa i november var närmare 156.000 (142.000) inrikes födda, varav 70.000 (64.000) kvinnor och 86.000 (78.000) män. För utrikes födda var samma siffror närmare 208.000 (198.000), varav 104.000 (98.000) kvinnor och 104 000 (99.000) män. Av de utrikes födda var 169.000 (161.000) födda i ett land utanför Europa.

Antalet långtidsarbetslösa, alltså de som varit inskrivna som utan arbete i tolv månader eller mer, var i november nästan 150.000, vilket är en ökning med drygt 5.000 jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Av de långtidsarbetslösa var 77.000 kvinnor och 73.000 män. En stor del av de inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete är födda i ett land utanför Europa. I november hade drygt 84.000 utomeuropeiskt födda varit utan arbete i minst tolv månader. Det är en ökning med drygt 1.600 jämfört med samma månad förra året.

Football news:

Lazio has agreed with Mayoral and will offer real 15 million euros
In Romania, a special champion: everything was decided in the match, the format of which was chosen 3 hours before the whistle
Danny rose: I was stopped by the police last week: is This a stolen car? Where did you get it?. And this happens regularly
Barcelona refused to sell for 60 million euros Trinca u, bought from Braga for 31 million. The club count on him
Chelsea will compete with Everton for Regilon. Real Madrid is ready to sell him
Espanyol asked La Liga to cancel the flight. The Catalans have been in the relegation zone since the fifth round
Inter have not yet decided on Conte's future. Everything will be decided after the Europa League