Sweden

”Allt pekar på att förnybar el ger stora kostnader”

#AdSplashOverlayWindow { display: none; }

Foto: Adam Ihse/TT, Lars Pehrson

De som kritiserar vår debattartikel om kärnkraft skriver att man måste ha en helhetssyn på elsystemet. Det är precis det vi har när vi varnar för att kostnaden på systemnivå riskerar att bli mycket hög med den omställning som nu sker, skriver ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i en slutreplik.

Under rubriken ”Inget pekar på att förnybar energi ger stora kostnader” ges en replik på vår debattartikel om kärn- och vindkraft. Replikförfattarna menar att vår text inte stämmer med de slutsatser som dras i IVA:s rapport ”Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen”. Rapporten representerar den gällande politiska inställningen till framtidens energisystem. Av de 12 författarna, som skrivit under, är bara 2 ledamöter i IVA och denna rapport var en bidragande orsak till att vi skrev vår debattartikel.

IVA-rapporten ger emellertid inte stöd för replikens påståenden. Rapporten innehåller inga kostnadsuppskattningar eller bedömningar av miljöpåverkan från olika kraftslag eller vägval. Budskapet är att det blir dyrt hur vi än gör, men säger inget om det ena blir dyrare än det andra. Skribenterna lägger alltså in egna värderingar som saknar stöd i IVA:s rapport. De pekar inte heller på andra rapporter som skulle ge sådant stöd.

Football news:

Kurzawa took part in a protest against racism in Paris. 20 thousand people took to the streets
Pedro will leave Chelsea in the summer. Roma-the favorite in the fight for the player (Calciomercato.it)
Liverpool, Chelsea and Manchester United have 12 days to buy Werner for 55 million euros. Then the discounts will end
Assistant Simeone Burgos announced his departure from Atletico at the end of the season and plans to become head coach
Balotelli is demanding compensation for terminating his contract with Brescia. The club does not agree
Adidas will refuse to partner with Ozil. One of the reasons is the player's political statements
The Rayo-Albacete match, which was Interrupted due to insults from zozuli fans, will be played on June 10