logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Allt fler svenskar "flyr" utomlands för att hemundervisa barnen

Allt fler svenskar flyttar nu utomlands för att slippa undan Sveriges tvingande och statsstyrda skolundervisning.

Sedan 2011 är det i princip omöjligt att hemundervisa sina barn i Sverige. Då infördes en lagändring som tvingar alla barn att gå i skolan och följa den politiskt kontrollerade undervisningen, som regleras genom olika styrdokument, däribland läroplaner.

I läroplanen för grundskolan, som utfärdas som en förordning av regeringen, står det till exempel att "alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla".

Men alla är knappast nöjda med förbudet mot hemundervisning.

Enligt SVT har antalet svenska familjer som flyttar till Åland, där det talas svenska, för att hemundervisa sina barn "ökat kraftigt" på senare år. SVT kallar dem "skolflyktingar", och de flyttar även till andra länder.

I större delen av Europa, och i de övriga nordiska länderna, är hemundervisning lagligt. Sverige är undantaget.

Andra länder har "läroplikt" i stället för "skolplikt". Friheten för hur barnen tar till sig kunskapen är alltså betydligt större.

Utbildningsministern Anna Ekström (S) jublar inte åt trenden att svenskar flytta utomlands för att komma undan den svenska skolan, även om hon påpekar att människor själva får välja var de vill bo. Hon anser dock att det är viktigt att barnen lär sig bli duktiga demokrater.

– Vi har skolplikt av en anledning. Vi vill att barnen ska lära sig mycket, samarbeta med andra och växa upp i ett demokratiskt samhälle, säger hon till SVT och påpekar också att eleverna behöver lära sig umgås och jobba med barn "från andra bakgrunder".

En annan anledning till att utbildningsministern inte vill ha hemundervisning i Sverige är att det enligt henne kan vara dåligt för barnen att lära sig saker av andra än "utbildade lärare".

Themes
ICO