Sweden

Alla homosexuella i Sudan och Sierra Leone har automatisk rätt till asyl i Sverige

I två domar från maj och juni får personer från Sudan och Sierra Leone asyl på grund av att de säger sig vara homosexuella. Migrationsverket håller med om att homosexualitet är tillräckligt skäl för asyl om man kommer från dessa länder.

Homosexuella sudaneser har automatisk rätt till asyl

En sudanes, ”A”, sökte asyl med hänvisning till att han är homosexuell. Migrationsverket trodde inte på att han är homosexuell och beslutade om utvisning. Då överklagade A till migrationsdomstol.

Det framgår ur domen att Migrationsverket anser att sudaneser som gör troligt att de är homosexuella har rätt till asyl i Sverige men i det aktuella fallet ansågs ”A” alltså inte ha gjort troligt att han faktiskt tillhör den sexuella minoriteten utan ljugit om det som ett sätt att tillskansa sig asyl. Rätten skriver att ”Migrationsverket har medgett att A är flykting om han gör sin sexuella läggning sannolik.”

Domstolen betonar bland annat att ”A”:s beskrivning av den traditionella mansrollen i Sudan inte strider mot landinformationen. Rätten fäster också vikt vid att ”A” kommer från ett land där ”män inte talar om känslor”. Till slut resonerar sig migrationsdomstolen fram till att ”A” nog är homosexuell och därför ska få flyktingstatus och uppehållstillstånd:

A har således gjort sannolikt att han är homosexuell. Det är ostridigt att det innebär att han är flykting.

Domen från förvaltningsrätten i Malmö har målnummer UM 12760-20 och går att ladda ner här . De som dömde var rådman Ulrika Geijer och nämndemännen Surra Al Sakban (MP), Michell Milovansson (SD) och Kerstin Nilsson (S). Domslutet var enhälligt.

Även homosexuella från Sierra Leone har automatisk rätt till asyl

En kvinna från Sierra Leone, ”B”, har sökt asyl med motiveringen att hon är lesbisk. Migrationsverket trodde inte på att hon var homosexuell och beslutade om utvisning. Hon överklagade då till migrationsdomstol.

Inför domstolens förhandling hade hon skaffat sig ett psykologintyg. Enligt detta mådde hon dåligt när hon kom till Sverige och hade därför varit dålig på att redovisa sina asylskäl inför Migrationsverket.

Migrationsverket och migrationsdomstolen var inför förhandlingen överens om att trovärdigt lesbiska kvinnor från Sierra Leone automatiskt måste få asyl i Sverige. Frågan handlade bara om huruvida ”B” kunde gör det sannolikt att hon faktiskt har den sexuella läggningen:

B har anfört att hon riskerar att utsättas för förföljelse i Sierra Leone på grund av sin sexuella läggning. Parterna är överens om att de anförda skälen är tillräckliga för att en kvinna ska betraktas som skyddsbehövande i förhållande till Sierra Leone.

Migrationsdomstolen tyckte att kvinnan lät trovärdig när hon berättade om sin homosexualitet. Att hon tidigare i asylprocessen inte varit lika trovärdig ansåg rätten kunde ursäktas genom att:

inlämnat psykologutlåtande ger stöd för att B lider av psykisk ohälsa som påverkar hennes förmåga att uttrycka sig och redogöra för sin situation. Av utlåtandet framgår också att B har en tendens till ångestutlöst derealisation och dissociation samt att hon har svårt att tala om sina upplevelser.

Kvinnan får med automatik uppehållstillstånd och flyktingstatus eftersom hon anses homosexuell. Inga individuella skäl krävs. Domen från förvaltningsrätten i Göteborg har målnummer UM 2991-19 och går att ladda ner här. De som dömde var rådmannen Christina Lindahl och nämndemännen Jan Gottfriedsson (L), Margareta Lundin (S) och Gunnar Olsson (S). Domslutet var enhälligt.

Homosexualitet generellt asylgrundande för många nationaliteter

Vid tidigare förfrågningar har Migrationsverket inte velat svara på vilka nationaliteter som ger automatisk rätt till asyl om den sökande anses homosexuell. Utifrån vad man kan utläsa från domar tycks det handla om många nationaliteter, åtminstone när migrationsdomstolarna får bestämma. Samnytt har tidigare rapporterat om sådana mål när det gäller människor från Uganda, Afghanistan, Irak, Nigeria, Tunisien, Gambia, Senegal och Etiopien.

Football news:

Ronaldo, please, can you stop? It would make my day off. Cristiano was photographed with a boy at the entrance to the Manchester United base
Savich about the referee in the game with Athletic: It's not normal to show 15 cards for every word. Felix had no intention of touching anyone
Tim Sherwood: It will be difficult for Werner at Chelsea. He must show Tuchel that he has more than just good press
Klattenburg on Klopp: He does not know how to lose. When things went wrong, he began to get annoyed
Guardiola on the City fans after 0:0: I feel guilty at a bad game. I will be grateful even if 85 people come
Arteta about the series Ted Lasso: It gives a different perspective - you can look at things from different sides
Marca dashes evaluated the game of Suarez and Felix in the match with Athletic