Sweden

”Åklagaren bör först möta sin bevisbörda”

#mega-ad-wrapper { display: none; }

Kristofer Stahre och Martin Persson.
Kristofer Stahre och Martin Persson. Foto: Pressbilder

Värderingen av en misstänkts tystnad kan endast ske under förutsättning att parterna har tillgång till samma material. Det skriver advokaterna Kristofer Stahre och Martin Persson i en slutreplik.

Vi välkomnar åklagare Brandbergs tydlighet kring rätten för en misstänkt att inte yttra sig i polisförhör (SvD Debatt 23/10). Vår debattartikel var just ämnad att tydliggöra för allmänheten vad den rätten innebär och varför principen är viktig. Vi oroas nämligen över ett samtalsklimat där grundläggande rättsprinciper ifrågasätts till den grad att det politiskt blivit gynnsamt att urholka dem.

Vi ifrågasätter inte att tystnad i förhör kan tillmätas bevisvärde. Till skillnad från Brandberg anser vi dock att det är en godtagbar ordning att åklagaren som nu är fallet först möter sin bevisbörda innan misstänkta avkrävs förklaringar. Det är en förutsättning för att rätten till tystnad ska få betydelse.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona