Sweden

200.000 invandrare föremål för dansk repatrieringslag: "En riktigt bra affär för Danmark"

Av en översyn som departementet gjort av hur återvändandearbetet fortskrider framgår att 502 invandrare flyttade tillbaka till sina hemländer under 2019. Det är en ökning jämfört med de 360 personer som repatrierades året innan.

Inte sedan 2011 har så många invandrare lämnat Danmark som ifjol. Då var det främst turkar och invandrare från Bosnien och Hercegovina som återvände till sina hemländer. Nu är de syrier och somalier.

Från första januari till sista september i år hade 211 invandrare flyttat hem i enlighet med repatrieringslagen. Minskningen i år är en effekt av coronapandemin som kraftigt försvårat internationellt resande.

Danmark: Nu drar vi in uppehållstillstånden för syrierna – "De ska självklart åka hem"

Den danska repatrieringslagen erbjuder generösa bidrag till de invandrare som lämnar Danmark. Den är tänkt att fungera som en morot för att förmå dem att återvända. Majoriteten av dem som nappar på erbjudandet är arbetslösa eller i ej arbetsför ålder.

– Det är en riktigt bra affär för Danmark när utlänningar som vill återvända till sitt tidigare hem- eller uppehållsland får ekonomiskt stöd och lämnar Danmark. Därför är det också ett riktigt bra system, kommenterar utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

– Men det kan bli ännu bättre. Därför, bland annat baserat på denna översyn, kommer jag att föreslå några lagändringar senare i år, fortsätter han.

Efter utökningen av lagen är nu omkring 200.000 invandrare som är bosatta i Danmark berättigade till återvändarbidrag. Drygt 60.000 av dessa har kommunerna så kallad vägledningsplikt för, de är alltså skyldiga att upplysa invandrarna om att de kan få bidrag för att återvända hem. Bland dem kommunerna har vägledningsplikt för finns även invandrare som är födda i Danmark.

De invandrare som flyttar hem får i vissa fall en ångerfrist på upp till två år. De kan inom den perioden flytta tillbaka till Danmark, men blir då återbetalningsskyldiga på de bidrag de fått. Enligt en genomgång för åren 2012 till 2017 var det i genomsnitt åtta procent som utnyttjade ångerfristen.

Den danska repatrieringslagen bygger på en hög grad av frivillighet och syftar till att möjliggöra för invandrare att återvända till sina hemländer på frivillig väg. Det är en process som är separat från de invandrare som utvisas från landet med tvång efter att ha nekats uppehållstillstånd eller dömts till utvisning.

Football news:

Cherevchenko is the best RPL coach in November. He was ahead of Semak and Tedesco
Ronaldo on 750 career goals: Thanks to loyal opponents. You made me work harder every day
Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League