Schackstjärnan Carlsen: Niemann fuskar

Norrmannen på Twitter: ”Fusk i schack utgör ett existentiellt hot mot spelet.”