Säverman: Man ska aldrig beställa pizza norr om Rom