Säverman: Ett hälften så dyrt tåg visade sig vara fyra