Sara Martinsson: Missriktad välvilja synliggör samhällets ätstörningsnorm