Sahlgrenska krävs på miljonbelopp för otillåten övertid