Så skapades Saturnus ringar

Beräkningar visar att både Saturnus ringar och dess kraftiga lutning antagligen beror på en numera försvunnen måne.