Så hoppas Putin vinna folkopinionen i Europa

Hans vapen: gaskranen • Strategin tycks redan vara framgångsrik i vissa länder.