Ryska desertörer kan beviljas asyl inom EU

Expert: ”Kan vara skyddsgrundande.”