Rysk motståndskraft förvånar ekonomer

Den ekonomiska kollapsen som många förutsåg har uteblivit.