”Ren och skär glädje att skriva ’Riket exodus’”

Lars von Trier om att återvända till det klaustrofobiska Rigshospitalet i nya tv-serien.